Consiliul de administratie

REPARTIZAREA PE SARCINI

TABEL NOMINAL CU

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 2015-2016

Aprobat în CA nr.61/4.09.2015

1.      DIRECTOR, PROF. DR. CIURESCU CAMELIA – Management general; finante, contabilitate;

2.      DIRECTOR. ADJUNCT, PROF. MARINESCU STELIAN – Management general; domeniul administrativ;

3.      RESPONSABIL COMISIA DIRIGINȚILOR, PROF. NEACȘU MARIANA  – Activitati extracurriculare;

4.      PROF. NICOLESCU ANKA - Reprezentant al cadrelor didactice ;

5.      PROF. ROȘIU CARMEN – Responsabil Comisia pentru asigurarea      calitatii

6.      PROF. ZÎRNĂ LUIZA – membru CEAC

7.      MOISĂ MARIOARA -  Presedinte Asociatia Juridica a Părinților

8.      CARPEN LUMINIȚA –Reprezentant al părinților

9.      DOICESCU VIOLETA – Reprezentant al părinților ;

10.  Reprezentantul Primăriei Constanta;

11.  Reprezentantul Consiliului Local: PÂRVULESCU GEORGE;

12.  Reprezentantul Consiliului Local: ENE VALERIU –IOSIF;

13. Reprezentantul Elevilor: STAN LAURA DIANA;

 

Observator: PROF. SKOLKA FELICIA -Lider sindical;

                               PROF. RUGINA CARMEN -  Secretar;

 

 

 

 

1.      DIRECTOR, PROF. DR. CIURESCU CAMELIA – Management general; finante, contabilitate;

2.      DIRECTOR. ADJUNCT, PROF. MARINESCU STELIAN – Management general; domeniul administrativ;

3.      RESPONSABIL COMISIA DIRIGINȚILOR, PROF. NEACȘU MARIANA  – Activitati extracurriculare;

4.      PROF. NICOLESCU ANKA - Reprezentant al cadrelor didactice ;

5.      PROF. ROȘIU CARMEN – Responsabil Comisia pentru asigurarea      calitatii

6.      PROF. ZÎRNĂ LUIZA – membru CEAC

7.      MOISĂ MARIOARA -  Presedinte Asociatia Juridica a Părinților

8.      CARPEN LUMINIȚA –Reprezentant al părinților

9.      DOICESCU VIOLETA – Reprezentant al părinților ;

10.  Reprezentantul Primăriei Constanta;

11.  Reprezentantul Consiliului Local: PÂRVULESCU GEORGE;

12.  Reprezentantul Consiliului Local: ENE VALERIU –IOSIF;

Reprezentantul Elevilor: STAN DIANA