Clasa a XII-a G

ÎNCADRARE  XII G

Diriginte, prof. MĂNTOIU CARMEN

Nr. crt.

Disciplina

Numele şi prenumele profesorului

Ore/săpt

1.

Limba şi literatura română

IBADULA BIANCA

3+1

2.

Limba engleză

MĂNTOIU CARMEN

2+1

3.

Limba franceză

PĂSĂROIU ANCA

2

4.

Limba germană

CODARCEA ELENA

2

5.

Matematică

AMET BEDRIE

2

6.

Educaţie plastică

VOINEA SABINA

1

8.

Istorie

PARIS MIHAI

3+2

9.

Geografie

CETI TEODORA

2+1

11.

Socio_umane

CHRISTIAN BOGDAN

4

12.

Religie

ARĂU AURORA

1

13.

Educaţie fizică şi sport

HÂRBU JANET

1

14.

Informatică

MĂNDESCU DOMINCA

1+1

15.

Consiliere şi orientare

MĂNTOIU CARMEN

1