Clasa a XI-a C

ÎNCADRARE  XI C

Diriginte, prof. PĂSĂROIU ANCA

Nr. crt.

Disciplina

Numele şi prenumele profesorului

Ore/săpt

1.

Limba şi literatura română

NEGRICEA MONICA

3

2.

Limba engleză

NICOLESCU ANKA

2

3.

Limba franceză

PĂSĂROIU ANCA

2

4.

Limba germană

CODARCEA ELENA

2

5.

Matematica

AMET BEDRIE

3+1

6.

Fizică

LENU TUȚA

3

7.

Chimie

CEZAR AURELIA

2+1

8.

Biologie

SKOLKA FELICIA

2+1

9.

Istorie

PARIS MIHAI

1

10.

Geografie

CETI TEODORA

1

11.

Economie

HRISTACHE MARIANA

1

12.

Religie

pr. NADOLEANU GHEORGHE

1

13.

Educaţie fizică şi sport

HÂRBU JANET

1+1

14.

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

FULINA IANCU

2

15.

Consiliere şi orientare

PĂSĂROIU ANCA

1