Dotare

•Unitatea şcolară beneficiază de o poziţie bună în oraş – fizic, se află aproape de centru, facilitând multiple schimburi culturale (cu Centrul Militar, Biblioteca Judeţeană „I. N. Roman”, diferite cinematografe, Teatrul „Ovidius”, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă Populară, Muzeul de Artă, Arhiepiscopia Tomisului).
•Însuşi judeţul Constanţa oferă acestei unităţi şcolare de prestigiu, prin posibilităţile material – financiare, prin ritmul său de dezvoltare socio – economică, posibilitatea unei modernizări şi evoluţii permanente.
•Se poate ţinti spre colaborarea cu agenţii economici importanţi (ce se manifestă la nivel local / naţional) pentru susţinerea financiară a şcolii.
•Autorităţile locale derulează acţiuni constante de întreţinere, igienizare şi dotare a unităţii şcolare.
•Informatizarea unităţilor de învăţământ în vederea modernizării activităţilor de predare – învăţare.
•Modernizarea bazei tehnico – materiale a unităţilor şcolare.
•Posibilitatea stabilirii de parteneriate europene, pentru a se realiza schimburi de experienţă la nivelul ştiinţei şi tehnologiei.
•Conectarea la Internet, crearea reţelei intranet şi a laboratorului multimedia.

 Baza materiala a colegiului dispune de:

-Un imobil cu 17 sali de clasa

-13 laboratoare si cabinete;

- O biblioteca cu 33.400 volume;

- Amfiteatrul pentru promovarea valorilor culturale

- Retea locala cu 82 PC –uri conectate la internet

- Retea Wi-fi pentru facilitati internet mobil

-Servicii informatizate : directiune, secretariat, contabilitate

-Venituri extrabugetare : 100 000 RON

- O sala de sport cu suprafata de 120 mp

- O sala de aerobic cu suprafata de 90 mp.